Om VUC Storstrøm

Undervisning tæt på borgerne

Med undervisning i 6 byer - Faxe, Vordingborg, Næstved, Nykøbing F, Nakskov og Maribo - tilbyder vi unge og voksne almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste til højeste gymnasiale niveau så tæt på borgerne, som muligt.

 

Kursister, der følger undervisning her, betragtes som voksne mennesker Vi tager afsæt i voksne menneskers erfaringer og behov.

 

Institutionsprofil   Politikker

 

Orientering via hjemmesiden om undervisningstilbuddet

 

Gå gerne på opdagelse i hjemmesidens mange beskrivelser af tilbud om fag, niveau og tilrettelæggelse. Kort fortalt omhandler niveauerne:

 

  • 2-årig hf
  • hf enkeltfag
  • almen voksenuddannelse/avu
  • forberedende voksenundervisning/FVU
  • ordblindeundervisning/OBU
  • virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse

 

Det fleksible VUC-tilbud om uddannelse

 

Ingen anden uddannelsesinstitution har så mange valgmuligheder som VUC, når det gælder om at stykke uddannelse sammen efter helt personlige behov for faglig supplering.

 

Det gælder både uddannelsesniveau, fag, tidspunkt og varighed. VUC har desuden udviklet sine holdtilbud, så undervisningen kan kombineres med eller helt fremstå som individuel værkstedsundervisning eller selvstudium.

Organisation

 


Institutionsprofil

 

 

VUC Storstrøm - Et voksenuddannelsescenter

 

Ifølge loven skal alle uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række udvalgte oplysninger på internettet. Disse oplysninger skal hjælpe borgerne med at bedømme kvaliteten af de enkelte institutioners undervisning.

 

VUC Storstrøm er et selvejende voksenuddannelsescenter under staten. Vi tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på:

 

  • at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
  • at forstå og påvirke egen livssituation
  • at give forudsætninger for videregående uddannelse
  • at matche kravene på arbejdsmarkedet

 

VUC Storstrøms geografiske område dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns, og vi er forpligtigede til at medvirke til højnelse af det almene uddannelsesniveau i dette område.

 

KODEKS: Samfundsengagerende ungdomsorganisationer

ÅRSSKRIFT 2021

Læs om nogle af vores tiltag i 2021.