Om VUC Storstrøm

Undervisning tæt på dig

Med undervisning i 6 byer - Faxe, Vordingborg, Næstved, Nykøbing F, Nakskov og Maribo - tilbyder vi unge og voksne almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste til højeste gymnasiale niveau.

 

Vi betragter vores kursister som voksne mennesker og tager afsæt i jeres erfaringer, ønsker og behov.

 

Institutionsprofil   Politikker

 

 

Undervisningstilbud

Gå gerne på opdagelse i hjemmesidens mange beskrivelser af tilbud om fag, niveau og tilrettelæggelse. Kort fortalt udbyder vi:

 

  • 2-årig HF
  • HF-enkeltfag
  • AVU (9. og 10. klasses niveauer)
  • FVU (grundlæggende kompetencer i fx dansk, matematik og IT)
  • OBU (værktøjer og strategier til ordblinde)
  • VUC Erhverv (Virksomhedsrettet efter- og videreuddannelse og organisationsudvikling)

 

Fleksibilitet i din uddannelse

VUC tilbyder et væld af muligheder, når du skal stykke en uddannelse sammen - efter dine helt personlige behov og faglighed.

 

Det gælder både uddannelsesniveau, fag, tidspunkt, sted og varighed. VUC har desuden udviklet sine holdtilbud, så undervisningen kan kombineres med eller helt fremstå som individuel værkstedsundervisning eller selvstudium.

Undervisning
Her kan du finde alle vores studieplaner og undervisningsbeskrivelser.

Organisation

VUC Storstrøm har seks afdelinger med hver sin ledelse og administration. Herover sidder en fælles administration, direktion og bestyrelse.

 

 


Institutionsprofil

VUC Storstrøm er et selvejende voksenuddannelsescenter under staten. Vi tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på:

 

  • at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund
  • at forstå og påvirke egen livssituation
  • at give forudsætninger for videregående uddannelse
  • at matche kravene på arbejdsmarkedet

 

VUC Storstrøms geografiske område dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns, og vi er forpligtigede til at medvirke til højnelse af det almene uddannelsesniveau i dette område.

 

KODEKS: Samfundsengagerende ungdomsorganisationer