HF Autisme

Velkommen i VUC Storstrøms nye ASF-klasse i Nykøbing F

En 2-årig HF til dig på autismespektret

VUC Storstrøm tilbyder et voksenpædagogisk studiemiljø med fokus på faglighed, fællesskab, forståelse og fleksibilitet.


Skolen ligger ca. 3 minutters gang fra Nykøbing F station, og er derfor let tilgængelig med tog eller bus.

 

ASF-klassen får en klasselærer, som er gennemgående for alle fire semestre. Herudover dækkes fagene af så få undervisere som muligt, så kursisterne kun behøver forholde sig til få ansatte.


Klassen får et fast team bestående af undervisere, studievejleder og SPS-mentorer (specialpædagogisk støtte), som arbejder tæt sammen om kursisterne.

 

Vi vil gerne sikre et stabilt ”net” omkring den enkelte kursist for at sikre tydelighed, struktur og tryghed.


Start direkte efter 9. eller 10. klasse.

Uddannelsen varer 2 år og giver adgang til en lang række korte, mellemlange - og med en SOF (supplerende overbygningsforløb) også lange videregående uddannelser.

 

Fagpakke-fag:

 • Kemi B
 • Matematik B

 

 

Kreativt fag:

Nykøbing F.: Billedkunst C og Mediefag C

 

(Vælg ét fag)

 

 

Valgfag:

Nykøbing F.: Psykologi C

 

 

Målgruppe

For at søge ind på HF Autisme skal du:

 

 • være på autismespektret
 • have gennemført folkeskolens afgangsprøve
 • kunne klare en fuld skoledag - tilrettelagt dine behov

De 10 H'er

Undervisningen i ASF-klassen bliver tilrettelagt ud fra den pædagogiske metode TEACCH, som bygger på struktur, forudsigelighed og visuel støtte.

 

Kursisten vil opleve, at undervisningslokalet er indrettet med afskærmede arbejdspladser for at mindske unødig ”støj” og sanseindtryk.

 

Der arbejdes i sekvenser, som er tilrettelagt, synliggjort og afstemt med kursisten gennem de 10 H’er:

 

 1. Indholdet: Hvad skal jeg lave?

 2. Meningsskabelse: Hvorfor skal jeg lave det?

 3. Tidspunkt: Hvornår laver jeg det?

 4. Placering: Hvor skal jeg lave det?

 5. Alene, par, gruppe: Hvem laver jeg det med?

 6. Metode: Hvordan laver jeg det?

 7. Tidsperspektiv: Hvor længe laver jeg det?

 8. Mængde: Hvor meget skal jeg lave?

 9. Person: Hvem kan jeg få hjælp af?

 10. Indhold: Hvad skal jeg bagefter?

 

Tilmelding

Tilmeld dig via optagelse.dk

Det er vigtigt, du husker at tilføje "Forrang".
Vi anbefaler, at du vedhæfter dokumentation på din diagnose i ansøgningen og bemærker, at du søger ASF-klassen. 

 

Vi afholder visitationssamtale med alle ansøgere, som opfylder de faglige krav.

 

Ønsker du at tale med en studievejleder?

 

Trine

Trine

 • Studievejleder, Nykøbing F., Nakskov og Maribo