FN Verdensmål

Fokus på FN's verdensmål

På VUC Storstrøm arbejder vi efter en ”Whole School Approach”. Det betyder, at vi arbejder helhedsorienteret med verdensmålene og ønsker at gøre dem en del af vores kultur på VUC Storstrøm.

Vi holder løbende opfølgende møder, der skal sikre udvikling og det videre arbejde med FN’s verdensmål på alle VUC Storstrøms afdelinger.

Vi har udvalgt fire verdensmål, som vi strategisk arbejder med på alle niveauer af organisationen:

  • Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13: Klimaindsats


De udvalgte verdensmål støtter op om VUC Storstrøms fortælling om, at vi som uddannelsesinstitution tager samfundsmæssigt ansvar for uddannelse af borgernes basale kompetencer, sikrer kvalitetsuddannelser og muligheden for lige adgang til livslang læring.

Internationalt samarbejde
VUC Storstrøm er udnævnt til at være UNESCO Verdensmålsskole og er medlem af Associated Schools Project Network (ASP) – som er et netværk for UNESCO Verdensmålsskoler.

Læs mere om UNESCO Verdensmålsskoler

Sådan arbejder vi med FN's verdensmål.
Hf-kursist, Rie Estrup, fortæller om, hvorfor hun gerne vil arbejde med FN's verdensmål.