Voksenprofil

VUC Storstrøm er en uddannelsesinstitution for voksne, hvilket betyder at vi har en række forpligtelser og rettigheder.

 

Livslang læring

Basis for undervisningen er princippet om livslang læring, hvor den voksne kursist bibringes almene faglige og menneskelige kompetencer, der kan anvendes gennem hele livet, både personligt, i uddannelse og i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Undervisningen tager sit udgangspunkt i kursisternes forudsætninger og behov og giver dem således muligheder for at forbedre deres situation på arbejdsmarkedet eller vende tilbage hertil. Inddragelse af deltagernes egne livserfaringer er vigtig, og er med til at bestemme undervisnings indhold og form.

 

Vi tror på udviklingen af de voksne deltageres kompetencer, også dem der ikke er erhvervet på skolebænken. Som kursist kan du trække på lærernes faglighed og kompetencer og få indflydelse på undervisningens indhold. Til gengæld kræver VUC Storstrøm, at du er aktiv og engageret i undervisningen og møder velforberedt op til undervisningen.

 

Fleksibel undervisning

VUC Storstrøms undervisningstilbud tilrettelægges fleksibelt, så det tager hensyn til voksnes livssituation. Som hovedregel varer et fag et halvt eller et helt år, men der tilbydes også kortere undervisningsforløb.

 

Desuden er fleksibel undervisning et tilbud til dem, der ikke har behov for lærerintensiv undervisning og som ikke ønsker at binde sig til undervisningen hver uge.

 

Målrettet uddannelse

På VUC Storstrøm lægges der vægt på, at du kan bruge din uddannelse til at søge optagelse på de videregående uddannelser enten gennem en hel hf-eksamen eller ved at sammensætte en fagrække, der tilgodeser netop dine behov og ønsker. Dette sker bl.a. gennem vores fagpakker, der kvalificerer dig til optagelse på videregående uddannelser (f.eks. sygeplejerske- eller læreruddannelsen).