Gymnasiale uddannelser - HF

Læs fag på gymnasieniveau, og kom videre i uddannelse.

På VUC Storstrøm har du flere muligheder for at læse fag på gymnasieniveau:

 

  • Du kan du tage en 2-årig hf, der kan kvalificere dig til at læse videre på korte og mellemlange uddannelser. Du kan du også vælge at tage en supplerende overbygning, der gør dig klar til at søge ind på universitetet.

 

  • Du kan selv sammensætte din hf ved at læse hf enkeltfag. Du bestemmer selv, hvor mange fag, du vil læse samtidig.

 

  • Du kan blive klar til at læse EUX gennem et særligt sammensat forløb.

 

  • Du kan få et tilpasset tilbud, hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør at du har brug for ekstra støtte igennem dit hf-forløb.

 

  • Du kan få ekstra støtte, hvis du er ordblind og fx har brug for it-hjælpemidler.

 

 

Hvert hf-fag tager ½ år eller 1 år. Alle fag afsluttes med eksamen.

 

 

Læs om optagelse

 

 

Spørgsmål?

Kontakt en studievejleder

studerende holder møde

Tip!

Brug Adgangskortet på ug.dk for at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver.

Kursister på VUC fortæller om deres drømme.
Allan ønsker at skifte job.
For mig har det gjort en stor forskel, at have mulighed for at vælge en gymnasial uddannelse i lokalområde
Tue Aagaard Borch