Information til nye og kommende kursister

Hvordan tilmeldes jeg fag på VUC Storstrøm?

De fleste tilmeldes via en personlig samtale med en af vores studievejledere.
I samtalen finder du og studievejlederen frem til det helt rigtige forløb for dig.

 

Kontakt studievejleder

 

Vil du søge ind på en 2-årig HF, skal du tilmelde dig via optagelse.dk - det kan vi dog også hjælpe dig med i studievejledningen.

 

 

Du kan også tilmelde dig vores fjernundervisnings-fag online via webshoppen.

 

Webshop

 

Kan jeg få SU?


Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag og niveauer på AVU og HF, du ikke tidligere har bestået - hvis altså du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

 

For at modtage SU skal du mindst have 23 timers undervisning om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.

 

Det er en god idé at søge din SU i god tid inden start. Vær særlig opmærksom omkring sommerferien og juleferien, hvor vi har lukket og ikke behandler SU-ansøgninger.  Søg gerne allerede fra d. 1/7.

 

SU søges på su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU:

 

su.dk

 

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID/MitID.

 

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold. Det vil sige, når du har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

 

 

OBS: Der er andre regler ved SOF.
Her har du ret til SU under gældende regler, hvis du afslutter inden for et halvt år og har min. 16 timer om ugen.

 

Hvis du har børn

Har du hjemmeboende børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsørger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 

Særligt for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes.

 

Overordnede regler:

 • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen - ellers er du ikke "studieaktiv".
 • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag og workshops i drama.)
 • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

 

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

 

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august.

 

Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

Du søger SU via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

 


Se gældende SU-satser på linket nedenfor.
Vær OBS på, at din udbetaling også afhænger af dit skattefradrag.

 

Hvad får jeg udbetalt?

Hvad skal jeg gøre, når jeg har modtaget et tilmeldingsbrev?

Ved tilmelding modtager du et tilmeldingsbrev.

 

I brevet kan du bl.a. læse, hvordan du betaler dit deltagergebyr, hvis du ikke har tilmeldt dig via webshoppen.

 

Indtil du har betalt, står du på venteliste. Når du står på venteliste, er du ikke garanteret en plads på holdet. Vi anbefaler derfor, at du gennemfører din betaling hurtigst muligt.

 

Du skal også udfylde eventuelle To-do's på LudusWEB før endelig optagelse.

 

Når du har betalt, modtager du et optagelsesbrev. Du er nu optaget på holdet og kan søge SU.

 

Lige inden holdstart modtager du et velkomstbrev med nærmere information. Husk at tjekke dit skema på LudusWEB.

 

Vi sender breve med digital post, så husk at holde øje med din digitale postkasse.

Hvordan søger jeg SU?

Amanda fortæller dig i videoen, hvordan du søger SU.

 

Hvis du ikke allerede er på en computer, vil vi anbefale dig at finde en frem - og gå ind på SU.dk. Find også dit MitID frem.

 

Sådan søger du SU

 

Bestil tid til studievejledning

 

 

Du kan tidligst søge SU, én måned før dine hold starter. Hvis dine hold starter til august, kan du derfor søge SU fra 1. juli.

OBS: Hvis du søger i sommerperioden, så sæt en alarm til 1. juli og skynd dig ind at søge! Administrationen er lukket i juli, så hvis du skal have en chance for at få SU til august, skal du søge på dagen 1. juli.

 

HUSK du kan først søge SU, når du har betalt for dine fag og udfyldt ”To-do” på LudusWEB. Det står i dit tilmeldingsbrev, hvordan du betaler og udfylder ”To-do”.

 

Når du skal søge SU, skal du:

 

 • Gå på SU.dk og logge på MinSU med dit MitID • Klik herefter på ”søge om SU”
 • Vælg Anden ungdomsuddannelse og find VUC Storstrøm. Herefter vælger du afdelingen (fx Næstved). OBS: Læser du på Fjernundervisning, skal du vælge afdelingen ”Haslev”.

 • Herefter skal du oplyse, om du er dansk statsborger.

  Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du søge om ligestilling for at få SU. Det kan du søge om efter du har søgt SU. Tal evt. med en studievejleder om mulighederne for at søge ligestilling.

 • Nu skal du vælge, hvilken måned du ønsker SU fra.
  HUSK, du kan tidligst søge SU en måned før studiestart.

 

Hver gang du er færdig med at udfylde et punkt, vil det folde sig sammen, og der vil komme et grønt hak.
Vær opmærksom på, at d
u ikke kan modtage SU, hvis du modtager anden offentlig støtte, fx kontanthjælp eller integrationsydelse.

 

 • Det er højst sandsynligt ikke alle felter, der er relevante for dig at udfylde.

  Tjener du penge ved siden af studiet, kan det være, du skal udfylde lidt under SKAT.
  Som udgangspunkt, bruges dit hovedkort til SU’en.

Når du ansøger om SU, kan du også udfylde eventuelle ansøgninger til særlig støtte eller SU-lån. Se mere om særlig støtte og SU-lån i andre videoer.

 • Til sidst accepterer du behandlingen af dine personoplysninger og indsender ansøgningen.HUSK, at en studievejleder kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Tag fat i os på TLF 54 88 17 00 eller bestil tid på linket nedenfor.

 

Bestil tid til studievejledning

Hvad er SPS?

SPS er socialpædagogisk støtte.

 

SPS kan se ud på forskellige måder - det tilpasses kursisten, der har fået tildelt støtten.

 

Bliv klogere på SPS

Hvad hvis jeg fortryder min tilmelding?

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du informere os hurtigst muligt.

 

Er dit hold endnu ikke startet, kan du vælge at skifte til et andet hold/fag eller få din deltagerbetaling retur.

 

Efter holdstart er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret.


Du kan altså ikke få pengene tilbage, hvis kurset er startet, også selvom du ikke ønsker at fortsætte.


Under særlige omstændigheder, er det muligt at "vælge om" og skifte til et andet fag eller hold. Dette skal altid aftales med en studievejleder og er kun muligt inden for kort tid efter holdstart.

Hvordan får jeg et brugernavn og password?

Du vil modtage en sms fra os med dit brugernavn og password (Uni-login), når det er dannet i vores system.

 

Herudover vil det også fremgå af dit velkomstbrev.

 

Får du ikke en sms, har vi måske ikke dit mobilnummer. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dit mobilnummer hos os. Det gør du på Ludus Web / *Kursist i feltet mobiltelefon.

 

Har du problemer med at få det udfyldt, så kontakt studieadministrationen.

 

Hos os oprettes Uni-login 80 dage før holdstart. Det vil sige, at SMS med Uni-login bliver sendt til dig, idet du optages på et hold. Ved auguststart vil nye kursister først modtage SMS ca. ultimo juni måned.

Skal jeg have min egen bærbare computer?

VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer.

 

Skulle det ikke være muligt, har du som studerende, mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

 

Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

 

Du hæfter for den bærbare computer i udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri, eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

 

Computeren du låner, er ikke omfattet af VUC Storstrøms forsikring.

Hvordan modtager jeg vigtige informationer?

Digital post

Vigtige breve og dokumenter modtager du i din i din digitale postkasse, og det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse jævnligt.

 

Du kan logge ind på din digitale postkasse via

 

borger.dk

 

Du skal bruge dit MitID for at kunne logge på.

 

Du kan med fordel hente fx Mit.dk-appen til din smartphone - så har du en nem og hurtig adgang til din post.

 

 

SMS

Du kan få dine skemaændringer, aflysninger og andre vigtige meddelelser på SMS - du skal blot huske at oplyse dit telefonnummer til os og acceptere videregivelse af oplysninger.

 

Nyt mobilnummer

Får du nyt nummer, er det vigtigt, at du opdaterer det hos os. Dette gør du på Ludus Web / *Kursist i feltet ”mobiltelefon”. Har du problemer med at få det udfyldt, så kontakt kontoret.

 

 

Teams

I Microsoft Teams er du en del af teamet "Info fra VUC til Kursister". Alle kursister er medlem af dette team, og her får du vigtige, formelle informationer fra skolen til dig og dine medkursister.

Her finder du vigtige beskeder og dokumenter, du skal være bekendt med, fx eksamensreglement og studie- og ordensregler - som også findes på hjemmesiden.

 

Du er forpligtiget til løbende at følge aktiviteten i teamet.

Hvad er LudusWEB?

LudusWEB er vores administrative system, og her kan du finde en række oplysninger - bl.a. dit fravær, din eksamensplan og dine karakterer.

 

Det er også her, du skal vedligeholde din kontaktoplysninger - hvis du fx flytter eller får nyt TLF.

 

Her finder du også dine "To-do's", som du skal reagere på.
Det kan fx være:

 

 • dokumenter, du skal udfylde
 • dokumentation, du skal indsende
 • blanketter, du skal underskrive

 

Det er vigtigt, at du fuldfører dine "to-do's".

Hvornår kan jeg få deltagergebyret tilbage?

Der er deltagergebyr på Hf-enkeltfag

 

Du kan få deltagergebyret tilbage for:

 

En hel HF-eksamen

Du får deltagergebyret tilbage for de fag, der figurerer på dit eksamensbevis, når du lukker beviset.

 

Uddannelsespakker

Du får deltagerbyret tilbage, når du har bestået en uddannelsespakke - særlige regler for EUX - og fængselsbetjent-pakkerne.

 

 

Spørg en studievejleder, når du tilmelder dig.

 

 

Du kan ikke få deltagerbetalingen retur:

 

 • hvis du ikke er mødt op til kursusstart eller kun har deltaget få gange.
 • i de fag, hvor du har været selvstuderende.
 • for et eller flere enkelte fag, hvis de ikke indgår i et samlet bevis eller en pakke.


Hvis du fx læser Matematik A og B og vælger at få niveau B på dit bevis, så får du ikke penge for niveau A. Hvis du vælger at få niveau A på dit bevis, så får du deltagerbetaling retur for både niveau A og B.

Kan jeg få tilskud til deltagergebyret?

Du betaler et deltagergebyr for HF-enkeltfag.

 

Hvis du er studerende og modtager SU, kan der søges om tilskud til dækning af deltagergebyret.

 

Dækningen af deltagergebyret deles ud på SU’en ud over de måneder, hvor faget strækker sig og er skattepligtigt. Du kan højest få 85% udbetalt.

 

Er din SU-sats afhængig af dine forældres indtægt, tildeles tilskuddet til dækning af deltagergebyret også ud fra forældrenes indkomst.

 

Tilskuddet kan derfor blive nedsat eller helt bortfalde, hvis dine forældres indkomst er for høj.

 

Du skal ligeledes være SU-berettiget i perioden for at modtage tilskuddet. Er den studerende fx erklæret studieinaktiv i den ene af månederne, vil denne måned falde væk.

 

Læs mere (SU)

 

 

Hvordan får jeg et ungdomskort til billig offentlig transport?

Ungdomskortet er et personligt periodekort, som giver dig ret til at rejse med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

 

Med et ungdomskort, har du også mulighed for at få rabat hvis du rejser i andre takstområder.

 

Deltager du på HF-enkeltfag, AVU eller FVU skal undervisningen være tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 lektioner ugentligt over en sammenhængende periode af mindst tre måneders varighed.

Læs mere på DSB.dk, hvor du også kan bestille det.

  DSB.dk

Jeg vil være selvstuderende - hvordan foregår det?

Du kan være selvstuderende på HF- og AVU-fag.

 

At være selvstuderende betyder, at du bliver tilmeldt til eksamen i det konkrete fag.

 

Du skal have en mailadresse og egen mobil.

 

 • Til mundtlig eksamen får du faglig vejledning til at udarbejde eksamensgrundlag
 • Til skriftlig eksamen får du ikke faglig vejledning
 • Du skal betale ved tilmelding.

 

Tilmelding

Der er åbent for tilmelding til eksamen i fag for selvstuderende hos studievejlederne to gange om året - med henblik på enten sommer- eller vintereksamen.

 

Tilmeldingsperioderne er:

 • sommereksamen: 1. januar til 1. marts kl. 12.00.
 • vintereksamen: 15. august til 1. oktober kl. 12.00

 

Du kan tidligst kontakte din(e) faglige vejleder(e) en uge efter indbetalingen.

 

Tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb er ikke muligt efter hhv. 1. marts/1. oktober.

 

Priser

Prisen pr. fag er den samme, som hvis du modtager undervisning.

 

SU

Du kan ikke få SU.

 

Regler for mundtlig eksamen

Du får kun tildelt faglig vejledning, hvis du skal til mundtlig eksamen. Du får vejleders navn og e-mail via det Canvas-fag, som du bliver tilknyttet.

 

Du har ret til faglig vejledning i det omfang, der svarer til én undervisningslektion pr. fag. Vejledningen kan omfatte fastlæggelse af eksamensgrundlag, faglige problemstillinger og orientering om eksamen.

 

Den faglige vejleder eksaminerer dig ved den mundtlige prøve.

 

De fleste vælger at gå til eksamen i det eksamensgrundlag, som den faglige vejleder har udarbejdet. Hvis du alligevel vælger at udarbejde et selvstændigt eksamensgrundlag, skal det godkendes af din faglige vejleder.

Kan jeg læse et fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange.

 

Dette er gældende fra hold, du går på pr. 1/1 2017 eller senere.

 

Hvis du fortryder at have tilmeldt dig et fag, skal du framelde dig, inden holdet begynder, ellers tæller det med som et forsøg.

 

Hvordan melder jeg mig syg?

Sygemelding i forbindelse med undervisning foregår i LudusWEB - medmindre der er tale om et fjernundervisningshold.


Under Skemaer registrerer du på den pågældende dag, hvilke lektioner du melder dig fraværende i og beskriver kort hvorfor.

Hvorfor bør jeg blive medlem af mit lokale kursistråd?

Kursistrådet er en flok kursister, der ønsker at styrke deres afdeling - både fagligt og socialt.

 

 

Kursistrådet står for de sociale arrangementer på skolen - nogle gange i samråd med skolens ansatte eller andre elevråd på afdelingen. Somme tider er der også nedsat festudvalg eller frivilliggrupper ud over det lokale kursistråd.

 

Herudover er kursistrådet kursisternes stemme og ambassadører. De har en direkte linje til ledelsen på afdelingen og kan komme med fx faglige ønsker og forslag.

 

Det er også i kursistrådene, der findes repræsentanter til diverse arbejdsgrupper, bl.a. til FN verdensmål, til Kommunikationsrådet og Bestyrelsen.

 

Det arbejde man laver i Kursistrådet og evt. i arbejdsgrupperne, Kommunikationsrådet og Bestyrelsen, giver en del erfaring indenfor fx projektledelse og -eksekvering og ikke mindst samarbejde. Alt sammen noget, du bør sætte på dit CV.

 

Når du færdiggør skolen, får du et bevis på, at du har deltaget i Kursistrådet.

 Find dit lokale kursistråd her:

 

Næstved   Vordingborg   Faxe 

 

 Nykøbing F   Nakskov-Maribo

Har du yderligere spørgsmål?