Samfundsdag C-B

Undervisningen i samfund B skal fremme din almendannelse og studiekompetence. Almendannelsen fremmes ved at give dig viden og kundskaber om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen af det moderne samfund. Almendannelsen skal endvidere fremmes ved at give dig lyst og evne til at forholde dig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere dig i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Din innovative kompetencer skal fremmes, således at du med brug af faget lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære samfundsmæssige problemer. Din studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teori og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger. Undervisningen skal fremme din selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.