Religion C

Faget religion beskæftiger sig især med verdensreligioner, hvoraf kristendom og islam er obligatoriske emner. Men også ikke-religiøse (sekulære) tilværelsestolkninger inddrages.

 

Faget er ikke knyttet til nogen speciel religion eller trosretning, men tilstræber - på et religionsvidenskabeligt grundlag - at behandle religion og religiøse fænomener ud fra en åben og neutral synsvinkel.

 

Formålet med faget er at formidle en viden om religioner og religiøse fænomener med hovedvægt på nutiden; desuden at give indsigt i og forståelse for religioners betydning for det enkelte menneske, for grupper og for samfundet.

 

Emnerne er:

  • Religions grundbegreber
  • Kristendom
  • Islam
  • Buddhisme
  • Etik

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.