Naturgeografi B

Naturgeografi B er et fag, hvor du kommer til at arbejde med samspillet mellem mennesket og naturen. Du kommer til at lære om processer og naturforhold på jorden. Derudover skal du også se nærmere på, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter de ressourcer, som jorden har.

 

Emnerne er:

 

  • Klodens Kræfter
  • Landskabsdannelse
  • Ressourceudnyttelse
  • Klodens vand og atmosfære
  • Energi- og klimaudfordringen
  • Global fødevareproduktion
  • Verdens økonomi
  • Bæredygtig befolkningsudvikling

 

Målet for faget er, at du får et indblik i geografiens emneområder og dermed bliver bedre i stand til at orientere dig i verden, samt får et bedre grundlag for at vurdere forskellige geografiske problemstillinger.

 

På Naturgeografi B kommer du både til at lave eksperimentelt arbejde og feltarbejde, hvor du skal indsamle, bearbejde og tolke på indsamlet data. Du kommer også til at udføre en række forsøg, som understøtter de emner, du gennemgår i forløbet.

 

Laboratoriekursus

Naturgeografi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget deltage i et obligatorisk laboratoriekursus (der kan forløbe over flere dage) på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering af rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

 

Aktuelle obligatoriske laboratoriedage

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.