Geografi C

Geografi er et fag, hvor både naturen og kulturen spiller med.

 

Selvom nogle af temaerne i geografi i høj grad er naturgeografisk baserede, vil også den kulturelle sammenhæng blive inddraget.

Emnerne er:

  •  Geologiens betydning for mennesket
  • Fremtidens vandressourcer
  • Vejrets betydning for mennesket
  • Klimaændringers betydning for menneskets levevilkår
  • Fremtidens energi
  • Bæredygtig udvikling

 

Målet for faget er, at du får et indblik i geografiens emneområder og dermed blive bedre i stand til at orientere dig i verden, samt får et bedre grundlag for at vurdere forskellige geografiske problemstillinger.

 

Laboratoriekursus

 

Geografi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget, deltage i et obligatorisk laboratoriekursus (der kan forløbe over flere dage) på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering af rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

 

Aktuelle obligatoriske laboratoriedage

 

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen./div>