Dansk C

Dansk C er et halvårsforløb, hvor du lærer at benytte det danske sprog præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt i forskellige praktiske kommunikationssituationer.

 

Undervisningen bygger oven på et fagligt niveau, der svarer til niveauet for dansk i 10. klasse eller D-niveauet.

 

Vi arbejder med litterære og ikke-litterære tekster inden for flere genrer og medier.

 

Faget er delt op i moduler om emnerne:

 

  • Novelleanalyse
  • Digtanalyse
  • Argumentation og retorik 
  • Journalistik og visuelle medier 
  • Filmanalyse
  • Sociale medier 

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i din portfolio.