Biologi C

Biologi er læren om, hvordan levende organismer fungerer. I biologi arbejder vi med livsprocesser på flere forskellige niveauer: I celler, i organismer - først og fremmest mennesket - og i økosystemer.

 

Faget er delt op i moduler om emnerne:

 

  • Liv i cellen
  • Kost og sundhed
  • Kroppen i brug
  • Økologi og vandøkosystemer
  • Gener
  • Arv

 

Laboratoriekursus

Biologi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget arbejde praktisk med forskellige biologiske metoder. Dette foregår på et obligatorisk laboratoriekursus over to dage på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering er rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

AKTUELLE Obligatoriske laboratoriedage

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.