Biologi B

Biologi er læren om, hvordan levende organismer fungerer, og om hvordan de interagerer med deres omverden. I biologi arbejder vi med livsprocesser på flere forskellige niveauer: i celler, i organismer og i økosystemer.

 

Biologi C-B forudsætter, at du allerede har gennemført biologi C.

 

Faget er delt op i moduler om emnerne:

 

  • Biologisk metode
  • Skoven
  • Arv
  • Energi til kroppen
  • Kroppen i bevægelse
  • Euforiserende stoffer
  • Bakterier og vira
  • Fagre nye verden.

 

Laboratoriekursus

Biologi er et eksperimentelt fag, og derfor skal du i forbindelse med faget arbejde praktisk med forskellige biologiske metoder. Dette foregår på et obligatorisk laboratoriekursus over flere dage (ca. 2) på en af VUC Storstrøms afdelinger. Laboratoriekurset afsluttes med, at du skriver rapporter over de forskellige eksperimenter. Deltagelse i laboratoriekurset samt aflevering er rapporterne er et krav for at kunne gå til eksamen.

Aktuelle obligatoriske laboratoriedage

 

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.