Ofte stillede spørgsmål om AVU

Overvejer du at tage en almen voksenuddannelse (AVU)?

Hvordan bliver jeg optaget på AVU?

 

For at blive optaget på AVU, skal du først tilmeldes, så skal du betale for dine fag, og så skal du have udfyldt din To-do i LUDUSWeb.

Hør mere i videoen.

Kan jeg optages på AVU, når jeg er under 25 år?

Er du under 25 år, kan du optages, hvis du opfylder bare én af nedenstående betingelser:

 

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD, STU eller EGU), men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD, STU eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager HF-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt AVU-fag med undtagelse af følgende fag:
  • Dansk 
  • Dansk som andetsprog 


Hvis du ikke opfylder nogle af de ovenstående krav., skal du (i stedet for VUC) henvende dig til en uddannelsesinstitution, der tilbyder forberedende grunduddannelse (FGU).

 

Læs mere om FGU på Uddannelsesguiden

Hvad koster AVU-fag?

Priser AVU pr. 1. august 2021

 

Kernefag

Pris*

Pris for pensionister og efterlønsmodtagere

Dansk

140 kr.

890 kr.

Dansk som andetsprog

140 kr.

890 kr.

Engelsk

140 kr.

890 kr.

Matematik

140 kr.

890 kr.

Fransk

140 kr.

890 kr.

Historie

140 kr.

890 kr.

Naturvidenskab

140 kr.

890 kr.

Samfundsfag

140 kr.

890 kr.

Tysk

 

140 kr.

 

890 kr.

 

Tilbudsfag

   

Billedkunst

1380 kr.

2.130 kr.

Formidling

1380 kr.

2.130 kr.

Grundlæggende IT

1380 kr.

2.130 kr.

Idræt

1380 kr.

2.130 kr.

Latin

1380 kr.

2.130 kr.

Livsanskuelse

1380 kr.

2.130 kr.

Mediefag

1380 kr..

2.130 kr.

Psykologi

1380 kr.

2.130 kr.

Pædagogik

1380 kr.

2.130 kr.

Religion

1380 kr.

2.130 kr.

Samarbejde & kommunikation  

1380 kr.

2.130 kr.

Selvstuderende

 

Fagets pris

pr. prøve

Fagets pris

pr. prøve

 

* Prisen er betinget af (undtagen på selvstudie), at du opfylder kravene for at gå på VUC, herunder at du ikke har en videregående uddannelse. Er du i tvivl så kontakt dit lokale VUC Storstrøm.

 

Læs den fulde bekendtgørelse her

 

Bemærk

 

Pris for AVU-fag giver ret til at følge undervisningen på op til to sammenhængende niveauer i forlængelse af hinanden.

Får jeg deltagergebyret tilbage på AVU, hvis jeg fortryder?

Nej, du får desværre ikke deltagergebyret tilbage på AVU.

Hvilke niveauer findes på AVU?

Basis

Basis er det grundlæggende niveau. Det afsluttes med en faglig dokumentation.

 

G-niveau

G-niveau svarer til 9. klasse. Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Niveauet kan give adgang til optag på en erhvervsuddannelse.


F-niveau

F-niveau svarer til mellem 9. og 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.


E-niveau

E-niveau svarer til 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

 

D-niveau

Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget.
D-niveau giver adgang til de studieforberedende ungdomsuddannelser (fx HF) samt de erhvervsrettede uddannelser.

 

 

Skal jeg til prøve?

Du skal til prøve på G og D-niveauerne i de fag, du deltager i.

 

Basis, F, og E-niveauerne afsluttes med en "faglig dokumentation".

 

Prøver kan finde sted på alle VUC Storstrøms afdelinger.

 

Du skal medbringe billedlegitimation til skriftlige og mundtlige prøver - fx pas, kørekort eller studiekort. 

 

Der afholdes prøver i: 

 

 • December/januar (vintertermin) 
 • Maj/juni (sommertermin) 
Kan jeg få SU?


Du har ret til at modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) til alle fag og niveauer på AVU og HF, du ikke tidligere har bestået - hvis altså du ikke har afsluttet en gymnasial uddannelse i forvejen.

 

For at modtage SU skal du mindst have 23 timers undervisning om ugen. Du vil kunne søge om SU i den måned, hvor du senest den 20. i måneden er studieaktiv.

 

Det er en god idé at søge din SU i god tid inden start. Vær særlig opmærksom omkring sommerferien og juleferien, hvor vi har lukket og ikke behandler SU-ansøgninger.  Søg gerne allerede fra d. 1/7.

 

SU søges på su.dk, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU:

 

su.dk

 

For at få adgang til minSU skal du bruge NemID/MitID.

 

Du kan først søge SU, når du er optaget på hold. Det vil sige, når du har betalt og udfyldt "Tro og love-erklæring".

 

 

OBS: Der er andre regler ved SOF.
Her har du ret til SU under gældende regler, hvis du afslutter inden for et halvt år og har min. 16 timer om ugen.

 

Hvis du har børn

Har du hjemmeboende børn under 7 år er minimumskravet for at modtage SU 17 timer om ugen. Er du enlig forsørger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.

 

Ledig

Er du ledig, kan du måske have andre muligheder end SU. Henvend dig til dit jobcenter for yderligere information.

 

Særligt for fjernundervisningsfag

Hvis du ønsker at modtage SU for dine fjernundervisningsfag, er der nogle særlige regler, som skal overholdes.

 

Overordnede regler:

 • Du skal aflevere alle opgaver i det/de fag, der tæller med i din SU, senest på den dato, der er fastsat i afleveringsplanen - ellers er du ikke "studieaktiv".
 • Du skal deltage i obligatorisk fremmødeundervisning (fx webinarer i AVU-fag, laboratoriekurser i naturvidenskabelige HF-fag og workshops i drama.)
 • Du skal gå til eksamen i de fag, som du får SU for, for at du opfylder kravet om at være studieaktiv.

 

Afleveringspligt

Overholdes afleveringsfristerne ikke, får du et varsel. Overholdes varslet ikke, vil du blive udmeldt fra din fjernundervisning med evt. tab af SU til følge.

 

SU over sommeren

Er du i gang med et længere undervisningsforløb og får SU hen over sommerferien, skal du være opmærksom på, at din første opgave efter ferien skal afleveres senest den 25. august.

 

Registrerer vi ikke modulafleveringen den 25. august, vil det blive anset som et ”ikke mødt” efter ferien, og du bliver udmeldt fra fjernundervisningen uden yderligere varsel.

Du søger SU via minSU, hvor du også kan læse mere om de gældende regler for SU.

 


Se gældende SU-satser på linket nedenfor.
Vær OBS på, at din udbetaling også afhænger af dit skattefradrag.

 

Hvad får jeg udbetalt?

Hvordan søger jeg SU?

Amanda fortæller dig i videoen, hvordan du søger SU.

 

Hvis du ikke allerede er på en computer, vil vi anbefale dig at finde en frem - og gå ind på SU.dk. Find også dit MitID frem.

 

Sådan søger du SU

 

Bestil tid til studievejledning

 

 

Du kan tidligst søge SU, én måned før dine hold starter. Hvis dine hold starter til august, kan du derfor søge SU fra 1. juli.

OBS: Hvis du søger i sommerperioden, så sæt en alarm til 1. juli og skynd dig ind at søge! Administrationen er lukket i juli, så hvis du skal have en chance for at få SU til august, skal du søge på dagen 1. juli.

 

HUSK du kan først søge SU, når du har betalt for dine fag og udfyldt ”To-do” på LudusWEB. Det står i dit tilmeldingsbrev, hvordan du betaler og udfylder ”To-do”.

 

Når du skal søge SU, skal du:

 

 • Gå på SU.dk og logge på MinSU med dit MitID • Klik herefter på ”søge om SU”
 • Vælg Anden ungdomsuddannelse og find VUC Storstrøm. Herefter vælger du afdelingen (fx Næstved). OBS: Læser du på Fjernundervisning, skal du vælge afdelingen ”Haslev”.

 • Herefter skal du oplyse, om du er dansk statsborger.

  Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du søge om ligestilling for at få SU. Det kan du søge om efter du har søgt SU. Tal evt. med en studievejleder om mulighederne for at søge ligestilling.

 • Nu skal du vælge, hvilken måned du ønsker SU fra.
  HUSK, du kan tidligst søge SU en måned før studiestart.

 

Hver gang du er færdig med at udfylde et punkt, vil det folde sig sammen, og der vil komme et grønt hak.
Vær opmærksom på, at d
u ikke kan modtage SU, hvis du modtager anden offentlig støtte, fx kontanthjælp eller integrationsydelse.

 

 • Det er højst sandsynligt ikke alle felter, der er relevante for dig at udfylde.

  Tjener du penge ved siden af studiet, kan det være, du skal udfylde lidt under SKAT.
  Som udgangspunkt, bruges dit hovedkort til SU’en.

Når du ansøger om SU, kan du også udfylde eventuelle ansøgninger til særlig støtte eller SU-lån. Se mere om særlig støtte og SU-lån i andre videoer.

 • Til sidst accepterer du behandlingen af dine personoplysninger og indsender ansøgningen.HUSK, at en studievejleder kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Tag fat i os på TLF 54 88 17 00 eller bestil tid på linket nedenfor.

 

Bestil tid til studievejledning

Hvordan får jeg et brugernavn og password?

Du vil modtage en sms fra os med dit brugernavn og password (Uni-login), når det er dannet i vores system.

 

Herudover vil det også fremgå af dit velkomstbrev.

 

Får du ikke en sms, har vi måske ikke dit mobilnummer. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dit mobilnummer hos os. Det gør du på Ludus Web / *Kursist i feltet mobiltelefon.

 

Har du problemer med at få det udfyldt, så kontakt studieadministrationen.

 

Hos os oprettes Uni-login 80 dage før holdstart. Det vil sige, at SMS med Uni-login bliver sendt til dig, idet du optages på et hold. Ved auguststart vil nye kursister først modtage SMS ca. ultimo juni måned.

Hvordan modtager jeg vigtige informationer?

Digital post

Vigtige breve og dokumenter modtager du i din i din digitale postkasse, og det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke din digitale postkasse jævnligt.

 

Du kan logge ind på din digitale postkasse via

 

borger.dk

 

Du skal bruge dit MitID for at kunne logge på.

 

Du kan med fordel hente fx Mit.dk-appen til din smartphone - så har du en nem og hurtig adgang til din post.

 

 

SMS

Du kan få dine skemaændringer, aflysninger og andre vigtige meddelelser på SMS - du skal blot huske at oplyse dit telefonnummer til os og acceptere videregivelse af oplysninger.

 

Nyt mobilnummer

Får du nyt nummer, er det vigtigt, at du opdaterer det hos os. Dette gør du på Ludus Web / *Kursist i feltet ”mobiltelefon”. Har du problemer med at få det udfyldt, så kontakt kontoret.

 

 

Teams

I Microsoft Teams er du en del af teamet "Info fra VUC til Kursister". Alle kursister er medlem af dette team, og her får du vigtige, formelle informationer fra skolen til dig og dine medkursister.

Her finder du vigtige beskeder og dokumenter, du skal være bekendt med, fx eksamensreglement og studie- og ordensregler - som også findes på hjemmesiden.

 

Du er forpligtiget til løbende at følge aktiviteten i teamet.

Skal jeg have min egen bærbare computer?

VUC Storstrøm forventer, at du som studerende selv medbringer egen bærbar computer.

 

Skulle det ikke være muligt, har du som studerende, mulighed for at låne en computer ved indbetaling af depositum efter gældende retningslinjer. Du skal dog betale et depositum på kr. 500,- ved udlånsperiodens start.

 

Den bærbare computer er kun til studiebrug og skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.

 

Du hæfter for den bærbare computer i udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri, eller hvis udstyret på anden må lider overlast.

 

Computeren du låner, er ikke omfattet af VUC Storstrøms forsikring.

Kan jeg læse et fag igen?

Du kan kun tilmeldes samme fag og niveau 2 gange.

 

Dette er gældende fra hold, du går på pr. 1/1 2017 eller senere.

 

Hvis du fortryder at have tilmeldt dig et fag, skal du framelde dig, inden holdet begynder, ellers tæller det med som et forsøg.

 

Hvordan melder jeg mig syg?

Sygemelding i forbindelse med undervisning foregår i LudusWEB - medmindre der er tale om et fjernundervisningshold.


Under Skemaer registrerer du på den pågældende dag, hvilke lektioner du melder dig fraværende i og beskriver kort hvorfor.

Introducerende undervisning: Er AVU for mig?

VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver en introduktion til et eller flere fag.

 

På den måde kan du få afklaret, om AVU er det rigtige - og få mere viden om uddannelsesmulighederne.

Kan jeg få ekstra hjælp?

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU).

 

SDU kan være en mulighed, hvis du:

 • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
 • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
 • vil indhente stof, som du er gået glip af

 

SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

 

Det er gratis at deltage i SDU.

 

Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU.

 

Kontakt studievejledningen

Særligt for Fjernundervisning

Hvad kræver fjernundervisning af mig?

Fjernundervisning kræver

 • at du har en computer med webkamera samt en god internetforbindelse
 • at du er en forholdsvis rutineret IT-bruger
 • at du kan arbejde selvstændigt, enten alene eller i studiegrupper - hvilket kræver meget selvdisciplin
 • at du er motiveret og kan strukturere dine arbejdsgange
 • at du afleverer de aftalte opgaver til tiden
 • at du kontakter din studievejleder, hvis du har problemer med studieaktiviteten
 • at du kontakter din lærer, hvis du har spørgsmål til det faglige
 • at du deltager i de obligatoriske laboratoriekurser, hvis du følger kemi, biologi, geografi, eller fysik
 • at du deltager i de obligatoriske workshops, hvis du følger drama.


Hvad kræves i forbindelse med studieaktivitet?

 

På HF-fjernundervisning måles studieaktivitet via afleveringer.

 

For alle fjernfag gælder, at eksamenerne tæller med i studieaktivitet, og du skal derfor huske at aflevere dine opgavebesvarelser i Canvas.

 

Du skal jævnligt logge på Ludus Web, Canvas og din mail for at holde øje med informationer fra lærere og studievejledere.

Hvad er Canvas?

Canvas er

 

 • rammen for al læring og kommunikation i Fjernundervisning
 • en e-læringsplatform, hvor du finder materiale og opgaver til dit fag, og hvor du afleverer dine opgaver og modtager vejledning og respons fra din lærer.

 

Få hjælp til at tilrettelægge din AVU

Kontakt en studievejleder