Food Hall – mere end en kantine

I august 2020 åbnede Food Hall på VUC Storstrøm i Næstved. Food Hall er et koncept med ambitioner om mere end sund og bæredygtig mad.

 

 

Food Hall en del af VUC Storstrøms strategi for at fastholde kursister og inspirere flere til at tage en erhvervsuddannelse.

 

Food Hall giver kursisterne mulighed for at opleve køkkendrift på tæt hold og få inspiration til erhverv som bager, konditor og ernæringsassistent - tre professioner med gode jobudsigter.
Den nye kantine er et samarbejde med ZBC i Næstved, og det er elever fra fødevarefagene på ZBC, der står for madproduktionen.

 

Fastholdelse af kursister
Martin Lasse Hansen Sieben, administrerende direktør på VUC Storstrøm, fortæller, at der er en flerstrenget strategi, der ligger til grund for åbningen af Food Hall. I første ombæring skal Food Hall være med til at fastholde kursisterne i deres uddannelse.

”Når kursisterne har et konkret mål med deres uddannelse, højner det motivationen for at gennemføre uddannelsen. Food Hall kan her give et fremtidsperspektiv og styrke den enkeltes oplevelse af, at der er en rød tråd i uddannelsesforløbet. Food Hall er således en af de mange måder, hvorpå vi arbejder med fastholdelse.”

 

I tråd med FN’s verdensmål
”VUC Storstrøm arbejder derudover med FN’s verdensmål, hvor vi har fokus på sundhed og trivsel; ansvarligt forbrug og produktion samt kvalitetsuddannelser. Sidstnævnte handler også om at få endnu flere til at tage en uddannelse. Med Food Hall-konceptet får vi en kantine, der sætter fokus på sund kost og reducering af madspild, og som vil kunne vække interesse for erhvervsuddannelserne generelt,” fortæller Martin Lasse Hansen Sieben.

 

Dermed er Food Hall i tråd med VUC Storstrøm mission om at præsentere kursisterne for en bred vifte af uddannelsesmuligheder i tilknytning til deres uddannelse på VUC:

 

”Vi har en vigtig opgave i at forberede vores kursister til videre uddannelse og arbejdsliv. Samarbejdsaftalen med ZBC er skole og praksis i skøn forening, og bygger bro mellem vores to uddannelsesinstitutioner,” afslutter Martin Lasse Hansen Sieben.