Matematik A

Matematik A er et fag, hvor du bliver i stand til bedre at kunne forholde dig til andre fagområders brug af matematik og opnår tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår.

 

Matematik B-A bygger på, at du har gennemført matematik B, og indholdet i matematik A er en udbygning af de matematiske emner fra matematik B:

 

  •   udbygning af geometri dels i form af vektorer i to dimensioner, dels vektorer i tre dimensioner
  •   forløb i historisk matematik.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen.