Bestilling af HF-eksamensbevis

Det er kun muligt at lave beviser til kursister, der færdiggør en fuld uddannelse på VUC Storstrøm.

 

Når du færdiggør en fuld HF-uddannelse via HF-enkeltfag, SOF, HF2 eller HF3, får du automatisk et eksamensbevis.

 

Skal du søge videre i uddannelse og har kun taget enkelte fag, fx i en uddannelsespakke, så skal du bestille et eksamensbevis.

 

 

Beviset: original og kopi

Det originale bevis er digitalt og kan tilgås på minkompetencemappe.dk.

Dimitterer du, får du også et papirbevis. Papirbeviset er en kopi.


Kommer du ikke på dagen for dimission, kan du efterfølgende hente papirbeviset (kopien) hos din lokale studieadministration; og du kan selvfølgelig tilgå originalen via minkompetencemappe.dk.

 

For fjernundervisningskursister sendes en kopi af beviset til eBoks, hvis du ikke kommer til dimissionen. Der bliver altså kun lavet et papirbevis, hvis du dimitterer.

 

 

Dine karakterer

Karakterer for alle prøver kan ses i Ludus Web under Kursist på fanen Protokol helt ude til højre.

 

Bestil et HF-eksamensbevis

Frister:
Sommer - 20. juni

Vinter  - 20. januar