Engelsk B-A

Engelsk B-A bygger oven på B-niveauet, som du skal have gennemført.

 

Formålet med faget er, at du gennem arbejdet med engelsk opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, så du kan orientere dig og agere i en globaliseret verden. Du skal desuden opnå viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, så din forståelse af din egen kulturbaggrund udvikles.

 

Faget skaber grundlag for, at du kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser. Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle din sproglige og kulturelle viden og dermed din generelle studiekompetence.

 

Du skal træne indgående i at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere fiktion og non-fiktion. Derfor er tekstanalyse og skriftlig formidling omdrejningspunktet i de opgaver, du skal besvare. Du skal være hjemme i al læsestoffet, så du kan perspektivere til det ved eksamen.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen.