Målet er, at dronningen skal tale om VUC

Mandag 9. oktober før efterårsferien havde Astrid Carøe (SF) og Michelle Frese (SF) lagt vejen forbi VUC Storstrøm i Faxe. Politikerne var indbudt til en snak om voksenuddannelse i landdistriktsområder.

Der findes på nuværende tidspunkt 65 VUC’er i Danmark. Dette antal kan sikre uddannelse og opkvalificering af voksne og unge i hele landet. I Faxe er VUC Storstrøm stedet, man kan tage en lokal gymnasial uddannelse (2-årig HF). Det nærmeste gymnasium er i Haslev – og transporten kan i flere tilfælde betyde et fravalg. VUC Storstrøm tilbyder også voksenuddannelse på HF-enkeltfag og på 9.-10.klasses niveau (AVU). Vil man på et andet VUC i nærheden, må man helt til Ringsted, Køge eller Vordingborg.

 

Lokal uddannelse og parallel undervisning

Astrid Carøe og Michelle Frese blev vist rundt på VUC Storstrøm og fik bl.a. set, hvad ”parallel undervisning” er. For at kunne danne rentable hold, er nogle hold dannet på tværs af flere afdelinger. Det betyder, at kursister i Faxe nogle gange har undervisning med kursister fra fx Vordingborg. Underviseren kan ses og interageres med via storskærm og Teams, når vedkommende ikke er på samme lokation.

 

”Vi gør det jo bl.a. fordi, vi er nødt til det. Det hybride set-up giver os mulighed for at tilbyde flere fag, fordi vi på denne måde faktisk kan lave hold, der er store nok til, at det kan betale sig,” forklarede Martin Lasse Sieben, adm. direktør for VUC Storstrøm.

 

”Men det giver også en fleksibilitet, især til voksne med børn, at man kan koble på hjemmefra, hvis et barn fx ringes hjem fra børnehaven. Så har man faktisk mulighed for at følge uddannelsen alligevel,” fortsatte Emma Jønck, 27 år og kursist på den 2-årige HF.

 

 

Astrid Carøe spurgte bl.a. kursisterne på den 2-årige HF, hvorfor de havde valgt VUC i Faxe. Alle var mere eller mindre lokale og satte pris på den korte transport til skolen; flere havde familiemedlemmer, der havde gået der – og så er det et mindre uddannelsessted med få kursister, hvor man kender hinanden og de ansatte godt.

 

En ung pige på 18 år udtalte, at ”Det er et tryggere sted end at tage til Haslev, som også er noget større, end det er her”.

 

Martin Lasse Sieben fortalte, ”Som det ser ud lige nu med bl.a. beskæftigelsen, så er det vanskeligt at tilbyde uddannelse i landdistriktsområder uden tilskud. Og faktum er, at hvis ikke VUC Storstrøm i Faxe findes, er der ikke et lokalt tilbud til målgruppen, og der er derfor mindre sandsynlighed for, at lokalbefolkningen uddanner sig.”

 

Han fortsatte, ”Vi støtter regeringens ambition om, at det skal være lettere at uddanne sig på landet. Desværre understøtter regeringens forslag til finanslov for 2024 ikke den ambition.”

 

Regeringen foreslår at reducere puljen til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger fra 23,4 mio. kr. i 2023 til 13,4 mio. kr. i 2024 (§ 20.78.03).

 

”Der er brug for, at VUC får et markant større grundtilskud og ikke er så afhængig af antallet af kursister. Som det er nu, er jeres økonomi alt for påvirket af om vi har høj- eller lavkonjunktur. I en periode skal I fyre lærere, i en anden skal I forsøge at ansætte dem igen. Vi skal sikre jer mere stabilitet og det vil jeg tage med til forhandlinger om taxametersystemet” udtalte Astrid Carøe. 

 

 

Benspænd og økonomi

Astrid Carøe sidder som medlem i Folketinget for SF. Her sidder hun bl.a. som medlem af Børne- og undervisningsudvalget samt Uddannelses- og forskningsudvalget – og så er hun ungdomsuddannelsesordfører for partiet. Michelle Frese er forkvinde for SF i Faxe og er medlem af Kommunalbestyrelsen. Begge var meget nysgerrige på Emma Jøncks historie.

 

Emma var med på hele rundvisningen og til en snak bagefter. Emma startede på den 2-årige HF i sommers og har før det gået på AVU – også på VUC i Faxe. Emma har haft en svær opvækst, og lærerne i folkeskolen kunne ikke se hendes potentiale. Hun fik derfor aldrig færdiggjort sin afgangseksamen, som hun, da hun blev voksen og fik barn, besluttede sig for at få. Hun ville være et bedre forbillede.

 

”Og så tænkte jeg bare på VUC, og så gik jeg herned og fik en samtale.” Emma fik nogle ”sindssygt gode lærere på AVU”, der troede på hende, og så steg hendes ambitionsniveau. Emma drømmer nu om at læse til tandlæge.

Da Emma først tog beslutningen om at færdiggøre sin afgangseksamen, blev hun afvist, da hun ikke var gammel nok til at tage AVU. Man skal være 25 år for at få lov til at starte. Emma måtte derfor gå tilbage til arbejdsmarkedet i et par år - og heldigvis var ønsket om at uddanne sig der stadig, da hun fyldte 25.

 

”Og man kan sige, for nogle, der har svært ved at holde motivationen, er det meget uheldigt, at man bliver sat i venteposition,” istemte Michelle Frese.

 

Emma problematiserede bl.a. adgangen for unge til AVU og enkeltfag og forsørgelsesgrundlaget, når man er forælder og ikke kan have et job, mens man læser.

                                  

Astrid Carøe talte engageret med: ”Jeg er meget optaget af, hvordan man skaber så fleksible uddannelsesveje som muligt, så man også kan hoppe på uddannelsestoget lidt senere i livet, og der er bare en faktor, der hedder økonomi, hvis du har børn at forsørge. ”

 

”Ja, og man kan bare ikke arbejde ved siden af. Ikke hvis man er seriøs omkring sit studie – og også gerne vil se sine børn”, fortæller Emma, ”Det kan man, når man er ung, og man er også flytbar på en helt anden måde.”

 

Et andet problem er nemlig også, at de unge flytter væk, hvis de læser videre.

 

”Vi mangler bl.a. tandlæger i landdistrikterne, og med Emmas tilhørsforhold til Faxe, vil hun øjensynligt blive tandlæge lokalt,” udtalte Carsten Sørensen, uddannelseschef for Faxe-afdelingen, og Emma nikkede.

 

Samtidig mangler Faxe – ligesom resten af Danmark – pædagoger, lærere, sygeplejersker, og mere end 2.200 studerende blev i 2022 optaget på en professionsbacheloruddannelse med en HF-eksamen fra et VUC (Kilde: KOT), som altså er en markant bidragsyder hertil.

 

”I må beslutte: hvad vil vi egentligt med voksenuddannelsessystemet? Hvordan sikrer vi opgaven? Selv statsministeren og dronningen taler om erhvervsskolerne i deres nytårstaler, men hvad med VUC?” afsluttede Martin Lasse Sieben.

 

 

 

 

Fakta om VUC Storstrøm i Faxe:

  • Man kan tage flere uddannelser på VUC Storstrøm i Faxe: 2-årig HF, HF-enkeltfag, AVU (9.-10.-klassesfag) samt ordblindeundervisning. Der er også periodevist erhvervskurser på afdelingen.
  • VUC Storstrøm i Faxe ligger på campus på Præstøvej med FGU og SOSU ZBC.
  • VUC Storstrøm er en hybrid skole, hvor det klassiske klasserum smelter sammen med det digitale.