Organisationsudvikling og medarbejder-temadage

Vi tilbyder forløb, der understøtter udvikling af virksomheden og inddrager medarbejderne i processen.


Forløbene kan fx være tilrettelagt som temadage, hvor forskellige temaer og spørgsmål behandles.

 

Vores tilgang er, at vi sammen med virksomhedens ledelse og medarbejdere engagerer os i konstruktive dialoger om virksomheden, samarbejdet og fremtiden.

 

Temaerne kan fx være:

Virksomhedsgrundlag

Vision, mission, strategi og værdier

- Hvad vil vi gerne være kendt for, og hvordan udfolder det sig som hverdagshandlinger i virksomheden?

- Hvad er ”kvalitet” i vores virksomhed og hvad kan vi konkret gøre for at udvikle kvaliteten?

- Hvad er virksomhedens potentiale og hvordan kan alle bidrage?

En virksomhed i udvikling og trivsel

Medarbejdertrivsel på flere niveauer

- Hvad skaber trivsel og værdi?

- Virksomhedens udvikling og ”trivsel”. Hvordan ser vores fremtid ud?

- Det meningsfulde arbejdsliv

Teamudvikling og teamsamarbejde

Hvordan kan vi bedst arbejde sammen i teams?

- Hvad kendetegner vores teamsamarbejde og hvordan kan det blive bedre?

- Konkrete ”værktøjer” til godt teamsamarbejde?

- Professionelt samarbejde og kvalitet i arbejdet

- Roller og ansvarsområder

Visions- og strategiudvikling

Alle bidrager til visionen

- Hvordan ser virksomhedens ønskede fremtid ud?

- Hvor vil vi gerne være om 10 år?

- Hvordan når vi sammen derhen?

- Hvad kan vi gøre allerede i morgen?

Har du spørgsmål til ovenstående kurser eller ønsker at tilmelde dig, kan du kontakte uddannelseskonsulenterne.