Er du ordblind forælder til et ordblindt barn?

Styrk dine kompetencer, så du får bedre forudsætninger for at læse og skrive på job, i uddannelse og i hverdagen. - Og ikke mindst, bedre forudsætninger for at hjælpe og støtte dit barn.

OBS: Vi screener og udreder dig før undervisningsstart.

 

På kurset er der bl.a. fokus på:

  • Hjælpemidler til ordblinde
  • Brug af mobil og tablet som værktøjer
  • Styrkelse af dine færdigheder i (skriftlig) dansk

 

Hjælpen ligger langt hen ad vejen i lommen.

 

På VUC Storstrøm kan du blive dus med IT-hjælpemidler som fx din mobiltelefon, apps og andre programmer.

 

Med dette forløb tilbyder vi ordblinde forældre til ordblinde børn at arbejde hands-on med egne IT-hjælpemidler i praksis.

Forudsætninger:
Kurset henvender sig til beskæftigede og ledige.
Hvis du er ledig, skal du underrette dit jobcenter/din a-kasse om kurset.

 

Deltagerbetaling:
Kurset er gratis, da det gennemføres under OBU-bekendtgørelsen.

 


 

Spørgsmål: