Fag på almen voksenuddannelse (AVU)

AVU-fag på flere niveauer

Et fleksibelt tilbud, der passer dig

Du kan tage fagene et ad gangen eller vælge flere fag samtidig. Du kan også kombinere fag fra Almen Voksenuddannelse med fx FVU eller HF-enkeltfag.

 

Hvor kan jeg få AVU?

AVU-fag tilbydes på alle VUC Storstrøm afdelinger. Dog er det ikke alle afdelinger, som tilbyder alle fag/niveauer.

Se niveauer på AVU

Basis

Basis er det grundlæggende niveau. Det afsluttes med en faglig dokumentation.

 

G-niveau

G-niveau svarer til 9. klasse. Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Niveauet kan give adgang til optag på en erhvervsuddannelse.


F-niveau

F-niveau svarer til mellem 9. og 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.


E-niveau

E-niveau svarer til 10. klasse. Undervisningen afsluttes med faglig dokumentation.

 

D-niveau

Undervisningen afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve i faget.
D-niveau giver adgang til de studieforberedende ungdomsuddannelser (fx HF) samt de erhvervsrettede uddannelser.

 

 

Se fag på AVU

På AVU tilbydes følgende kernefag:

 

 • Dansk
 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Matematik
 • Naturvidenskab
 • Historie
 • Tysk
 • Fransk

 

Derudover kan du vælge en række tilbudsfag, såsom:

 

 • Grundlæggende IT
 • Psykologi
 • Billedkunst
 • Idræt
 • Livsanskuelse
 • Formidling
 • Samarbejde og kommunikation
 • Latin

 

Vær opmærksom på:
Alle fag udbydes ikke på alle VUC Storstrøms undervisningssteder.

Kontakt en vejleder på VUC Storstrøm og hør nærmere om, hvilke tilbudsfag udbydes.

 

Kontakt en vejleder

Se læreplaner for fagene

Der udbydes forskellige fag på de forskellige afdelinger

 

Næstved, AVU-fag

 

Vordingborg, AVU-fag

 

Faxe, AVU-fag

 

NYkøbing F, AVU-fag

 

Nakskov, AVU-fag

 

Maribo, AVU-fag

 

Introducerende  og supplerende undervisning

Introducerende undervisning: Er AVU for mig?

VUC Storstrøm kan tilrettelægge introducerende undervisning, der giver en introduktion til et eller flere fag.

 

På den måde kan man få afklaret, om AVU er det rigtige, og få mere viden om uddannelsesmulighederne.

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Hvis du skulle få brug for ekstra hjælp

Som AVU-kursist på VUC Storstrøm har du mulighed for at få ekstra hjælp til dine fag. Vi kalder det supplerende, differentieret undervisning (SDU).

 

SDU kan være en mulighed, hvis du:

 • har brug for mere tid til at arbejde med svært stof
 • vil fordybe dig i et bestemt område af faget
 • vil indhente stof, som du er gået glip af

 

SDU planlægges i samarbejde med din lærer på baggrund af dine behov med udgangspunkt i det enkelte fags mål og kernestof.

 

Det er gratis at deltage i SDU.

 

Kontakt din lærer eller en studievejleder og hør mere om dine muligheder for SDU.

 

Kontakt studievejledningen

Få svar på dine spørgsmål om AVU
...om optagelse, eksamen mv.